Posvet Priložnosti in izzivi občine Rače-Fram (1. del) - Poslovni utrip občine Rače-Fram skozi prostor in čas, ponedeljek, 17. 06. 2013, 18.00 - 20.00

Rače, DSSR, Društvo stanovalcev Soseske Rače

Mariborska cesta 32
Rače, 2327
SI


Telefon: 040 890-375
Domača stran: Pojdi na domačo stran

Kraj prireditve: Društvo stanovalcev Soseske Rače, Mariborska 32, Rače

Datum prireditve: ponedeljek, 17. 6. 2013

Ura pričetka: 18.00

Kratek opis dogajanja: 1. del dvodnevnega posveta s predstavitvijo dogajanja na področju podjetništva, kmetijstva, turizma, demografskih sprememb in vpetosti v bližnje in širše okolje.

Turistične kmetije, pohorski gozdovi, čudovit vodni grad v Račah z bogato zgodovini, krajinski park, Natura 2000 območje, vinogradništvo, oljarstvo, dobra in razvejana prometna infrastruktura, pozitivni demografski trendi zaradi priseljevanja mladih, kvalitetne kmetijske površine so potenciali, ki jih in so jih v teh krajih bolj ali manj uspešno izkoriščali.

Program 1. dela posveta

1. Kratek pregled dogajanja na področju gospodarstva, kmetijstva, turizma, demografije v občini

g. Tomaž Seliškar, predsednik Društva stanovalcev Soseske Rače, podjetnik in pritepenec v občino, ki mu neizkoriščene danosti domačega kraja in občine predstavljajo izziv in vzpodbudo in dajejo upanje za mlajše generacije.

2. Predstavitev začetkov in razvoja botaničnega vrta Tal 2000 in spremljajočih dejavnosti

g. Roman Hergan, ustanovitelj botaničnega vrta Tal 2000, podjetnik in ljubiteljski naravoslovec.

Kot podjetnik in ljubiteljski naravoslovec že vrsto let uspešno vodi in razvija botanični vrt Tal 2000. V osnovno poslanstvo botaničnega vrta uspešno vključuje naravoslovne, etnološke in kulturno-zgodovinske delavnice in predstavitve.

3. Predstavitev Mariborske razvojne agencije in regijsko povezovanje za področju razvoja in udejanjaj podjetniških idej

g. Boris Keuc, vodja OE Regionalni razvoj na Mariborski razvojni agenciji.

Mariborska razvojna agencija (MRA) je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja. Od leta 1993 naprej organizira in koordinira regionalno strategijo gospodarskega razvoja.

4. Vodeni pogovor: Odkrivanje razvojnih potencialov občine, naravnih danosti, korenin in tradicije, ki bi jih morali bolj in bolje izkoristili

Katerim področjem bi bilo potrebno nameniti več pozornosti, kako naravno in kulturno dediščino ter naravne danosti uporabiti, da bodo dajale kruh lokalnemu prebivalstvu in še posebej mlajšim generacijam. 

Vabljeni vsi, ki iščete poslovno idejo, ki vidite priložnost  za poklicno delovanje v domačem okolju, tisti, ki vzgajate in izobražujete otroke, predstavniki občine, krajevnih skupnosti ter nevladnih organizacij (društev).

Organizatorja: Društvo stanovalcev Soseske Rače (http://www.dssr.si/)  in SIMETRIS – zavod za razvoj otrok in odraslih – Morje (http://www.modrahiska.si)

Kontakt in informacije: Tomaž Seliškar (040 295-229, info@dssr.si), Danilo Kozoderc (040 395 951, info@simetris.si)

Ponedeljek, 17. 06. 2013

Kontakt:

Tomaž Seliškar

Telefon: 040 295-229
Domača stran: Pojdi na domačo stran

Cena:

brezplačno

Shrani dogodek:

iCalendar
Google koledar
Yahoo! koledar
Windows Live koledar

Deli dogodek:


Več...

Kategorije:

Comments powered by Disqus